Individuella program

Individuella program

Förslag på skolor

Arlandagymnasiet anpassad gymnasieskola

 • Administration, handel och varuhantering
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Fordonsvård och godshantering
 • Individuella program

Plats
Märsta
 
 
 

Burgården anpassad gymnasieskola

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för språk, samhälle och natur
 • Individuellt program

Plats
Göteborg
 
 
marker
Riksintag

Emanuelgymnasiet

 • Individuella program
 • Administration, handel och varuhantering

Plats
Uppsala
Elever per lärare
Personaltäthet:
2 elever/pedagog
 
marker
Riksintag

Foucaultgymnasiet

 • Estetiska verksamheter
 • Administration, handel och varuhantering
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Individuella program

Plats
Södertälje
 
 
 

Fridegårdsgymnasiet anpassad gymnasieskola

 • Individuella program
 • Administration, handel och varuhantering

Plats
Bålsta
Elever per lärare
Personaltäthet:
3 elever/pedagog
 
 

Häggviks Gymnasium gymnasiesärskola

 • Hotell, restaurang och bageri
 • Estetiska verksamheter
 • Individuella programmet
 • Administration, handel och varuhantering

Plats
Sollentuna
 
Boende
Boende på skolan
marker
Riksintag

Höghammargymnasiet

 • Individuella program
 • Administration, handel och varuhantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Skog, mark och djur

Plats
Bollnäs
 
Boende
Boende på skolan
 

Högsbodal anpassad gymnasieskola

 • Individuellt program

Plats
Göteborg
 
 
 

Hökegården anpassad gymnasieskola

 • Individuella program

Plats
Göteborg
 
 
 

Järfälla gymnasium - Anpassad gymnasieskola

 • Estetiska verksamheter
 • Individuella program

Plats
Järfälla
 
 
 

Övriga skolor med Individuella program

Individuella program

Programmen är helt anpassade till individen. De innehåller inte några programmål och eleven läser ämnesområden istället för ämnen. 

Undervisningen i de individuella programmen är 3 600 timmar under fyra år. Meningen är att ge eleven verktyg för att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. De individuella programmen är planerade utifrån att eleven ska bli en del av samhället på bästa sätt.

Ämnesområden i de individuella programmen:

 • Estetisk verksamhet   

 • Hem- och konsumentkunskap  

 • Idrott och hälsa  

 • Natur och miljö  

 • Individ och samhälle  

 • Språk och kommunikation

Betyg

I de individuella programmen finns inga betyg. Läraren bedömer elevens kunskaper utifrån kraven som finns.

Blanda ämnen från nationella program   

Elever som går ett individuellt program får välja om de vill blanda ämnesområden med ämnen från nationella program. Det är rektorn som bestämmer vilka ämnen eleven kan läsa.

Praktik 

Elever som läser individuella program kan få göra praktik. Det är rektorn på skolan som bestämmer om det är möjligt.

Läs mer om de individuella program här.

Källa: skolverket.se