Individuella program

Kille i blå tröja i arbetsrum

De individuella programmen

Elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program går på ett individuellt program. De individuella programmen innehåller olika ämnesområden. Ett ämnesområde kan innehålla delar från mer än ett ämne. Det finns en plan för varje ämnesområde. Ämnesområdesplanen beskriver undervisningens syfte och målen för vad eleverna ska lära sig.

Inga betyg

Det ges inga betyg på individuella program. Istället bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. Läraren kan anpassa kraven efter varje elevs förutsättningar.

På ett individuellt program kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera. 

De ämnesområden som finns på de individuella programmen är:

• estetisk verksamhet
• hem- och konsumentkunskap
• idrott och hälsa
• natur och miljö
• individ och samhälle
• språk och kommunikation

Om eleven vill och klarar av det, kan det också ingå praktik i utbildningen. 

Läs om andra program i gymnasiesärskolanSkolor med Individuella program