Dammsdal gymnasieskola
Plats:

Dammsdal gymnasieskola

Skola och boende för unga med autism

På Dammsdal i Vingåker finns ungdomar i åldrarna 12 - 21 år. Alla har diagnoser inom det autistiska spektrat och ibland även någon form av funktionsnedsättning. Ungdomarna befinner sig på mycket olika utvecklingsnivåer och alla har haft stora svårigheter i tidigare skolgång och/eller i sin sociala miljö. Vanligtvis består klasserna av 4 elever samt en lärare och en assistent.

Målet med verksamheten är att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter sina förutsättningar. De förbereds för ett fortsatt liv med stöd efter behov. Dammsdal samarbetar under hela skoltiden med anhöriga och handläggare på hemorten. Den aktiva hjälp till utveckling och inlärning som erbjuds bygger på TEACCH-programmets pedagogiska synsätt. Den bärande idén är att göra vardagen och skolmiljön så förutsägbar som möjligt genom individuell anpassning.


Jobbar du på skolan och vill uppdatera informationen?

Ser du något i informationen om skolan som inte stämmer? Fyll i det här formuläret för att komma i kontakt med oss.

Program

Individuella program

Recensioner

Snittbetyg: 0

Baseras på 0 recensioner

Det finns inga recensioner skrivna.

Hitta till skolan

Dammsdal gymnasieskola

Dammsdal
643 92 Vingåker

Tel: 0151-52 43 00
Fax 0151-52 43 01
regionsormland.se