Hitta rätt anpassad gymnasieskola
anpassadgymnasieskola.se är till för dig med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och dina anhöriga. Här kan du söka bland gymnasiesärskolor och läsa om skolorna och deras program. Börja med att välja vilken typ av program du ska läsa här nedan.

Det finns nio nationella program. De ska alla förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder också för fortsatta studier på till exempel folkhögskola.

De elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program går ett individuellt program.