Skog, mark och djur

Kor i en hage en sommardag.

Programmet för skog, mark och djur

Programmet skog, mark och djur är till för dig som vill arbeta med olika arbetsuppgifter inom naturbruk. Det kan handla om arbete med lantbruk, park eller trädgård. Det kan också vara arbete med att ta hand om skog eller att på olika sätt sköta miljön i landskapet. Är du intresserad av djurskötsel passar det här programmet också för dig.

Vad står på schemat?

På programmet får du lära dig att arbeta med uppgifter inom lantbruk, skogsbruk, trädgård eller med djurskötsel. Du får också lära dig om växter och djur och utveckla dina kunskaper om ekologiska samband i naturen. Du får till exempel lära dig hur man sköter trädgårdar och parker. Du får också kunskaper om odling av blommor och grönsaker.

Om du väljer att arbeta med djur får du till exempel möjlighet att utveckla dina kunskaper om hästskötsel eller lantbruksdjur. Du får kunskaper om hur man använder och sköter de verktyg och maskiner som du behöver använda i ditt arbete.

På programmet får du träna dig att arbeta med andra och att kunna möta och samtala med olika personer. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Arbetssätt på programmet

På programmet arbetar du praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också att arbeta självständigt och ta ansvar.

På programmet får du utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning
i frågor som bland annat kan röra sig om dina möten med människor i olika arbetssituationer.
Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för skog, mark och djur är:

  • Biologi – naturbruk, 100p
  • Naturbruk, 200p
  • Naturbruksteknik 1, 100p

Andra programSkolor med Skog, mark och djur