Om anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola. Den anpassade skolverksamheten är en utbildningsform för dig som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Det är kommunen där du bor som avgör om du tillhör den grupp ungdomar som ska gå anpassad gymnasieskola.

Anpassad gymnasieskola i Sverige är fyraårig och frivillig. Det finns nationella program, individuella program, och möjlighet att välja att gå anpassad gymnasieskolan som lärling,
på en eller flera arbetsplatser.


Ansökan

En ansökan till ett nationellt eller individuellt program ska lämnas till elevens hemkommun. Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar om den sökande ska tas emot. Här kan du läsa om antagning till anpassad gymnasieskola.

Mottagande

Huvudmannen ska i första hand ta emot de sökande som hör till kommunen eller samverkansområdet. Utöver det får sökanden tas emot i andra hand till platser som återstår.

Betyg

I anpassad gymnasieskola får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt skolearbete. När du har avslutat dina studier får du ett bevis på att du har gått i anpassad gymnasieskola. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I anpassad gymnasieskola får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i särskolan. Om du går i anpassad gymnasieskola men läser en kurs enligt ordinarie gymnasieskolas ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

Vad händer med barnbidraget när du fyllt 18 år?

Du som går i anpassad gymnasieskola kan få förlängt barnbidrag. Du har rätt till förlängt barnbidrag fram till den månad som du avslutar din utbildning i anpassad gymnasieskola. Barnbidraget kan förlängas från kvartalet du fyller 16 år och gäller hela studietiden. Det finns ingen övre åldersgräns för förlängt barnbidrag.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

För dig som behöver längre tid att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning kan få aktivitetsersättning. Du kan få aktivitetsersättning från 19 till 29 års ålder. Här kan du läsa mer om hur du söker aktivitetsersättning och vilken summa du kan få. 

Läs mer om behörighet och utredning, de olika programmen, praktik och prova-på samt skolskjuts genom att klicka på knapparna nedan. Du kan också söka efter skolor i vår söktjänst genom att klicka på knappen "Sök skola" högst uppe på sidan.behörig till anpassad gymnasieskola?
Om programmenOrganisationerSkolskjutsefter anpassad gymnasieskolaIntervjuer och filmer från gymnasiesärskolorOm LSSKnapp: vanliga frågor och svarAntagning till gymnasiesärskolanSkollagen gymnasiesärskolaLäroplan GymnasiesärskolanAPL anpassad gymnasieskolapraktik anpassad gymnasieskola