Programmen i anpassad gymnasieskola

Programmen i gymnasiesärskolan

Anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundkola. Den anpassade skolverksamheten är en utbildningsform för dig som inte klarar gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Det är kommunen där du bor som avgör ifall du tillhör den grupp ungdomar som ska gå anpassad gymnasieskola.

I anpassad gymnasieskola finns nationella program och individuella program.

Nationella program

I anpassad gymnasieskola finns det nio nationella program som alla är yrkesinriktade. Alla program är 4-åriga, vilket motsvarar minst 3 600 timmar. Du kan läsa om de olika nationella programmen genom att klicka på knapparna längre ner på den här sidan.

Alla elever på de nationella programmen gör ett anpassat gymnasieskolearbete. När du gör ditt anpassade gymnasieskolearbete ska det passa ihop med programmålen och din utbildning.

Det anpassade gymnasieskolearbetet visar om du klarar vanliga arbetsuppgifter. Du gör ditt skolarbete i slutet av utbildningen.

Det är din lärare som bedömer det anpassade gymnasieskolearbetet och avgör om det är godkänt eller inte. Är det godkänt får det betyget E. Om du inte når målen sätter läraren inget betyg.

Individuella program

Individuella program är anpassade utbildningar för dig som behöver en utbildning som är särskilt anpassad efter dina förutsättningar. Programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola på grund av din funktionsnedsättning.

Det individuella programmet ska utformas så att det passar just dig. Genom utbildningen ska du få kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna vara en del av samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats.

Det här lär du dig på det individuella programmet

På Individuella programmet får du träna på att utveckla ditt språk och att prata med andra. Du får också lära dig matematik som du behöver i din vardag och du lär dig om naturen och samhället.

Under utbildningen får du tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig till i bland annat musik, filmer, spel och tidningar.

Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av exempelvis bild, musik, dans och teater.

På det individuella programmet får du också kunskaper för att klara av att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Här kan du hitta skolor med individuella program i hela Sverige.

På en del skolor kan du kombinera ett nationellt program med det individuella programmet. Du går då med en klass på vissa lektioner, men får också individanpassad utbildning för de moment som du inte kan göra med klassen.

Lärlingsutbildning

På de nationella programmen kan man få lärlingsutbildning. Det betyder att man under minst halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser. En lärlingsutbildning är likvärdig en motsvarande utbildning som ges på skolan.

Särskilda varianter

En därskild variant i anpassad gymnasieskola är som ett nationellt program men med andra kurser inom programfördjupningen. För att bli antagen till särskild variant kan det finnas särskilda förkunskapskrav och ibland får du göra ett antagningsprov för att komma in på utbildningen.

Idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa utbildningar är kvalitetssäkrade och riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Inom Riksidrottsgymnasiesystemet finns en anpassad gymnasieskola, Höghammarskolan i Bollnäs. Du kan läsa om Höghammarskolan genom att klicka här. Riksidrottsgymnasium gäller i tre ansökningsomgångar.

NIU - nationellt godkända idrottsutbildningar i anpassad gymnasieskola
Utbildningarna uppdateras varje år, men det finns inte några för 2023.

Specialidrott

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Så här söker du

Vill du söka till ett riksidrottsgymnasium ska du först vända dig till specialidrottsförbundet för den idrott du är intresserad av för den idrottsliga antagningen. Därefter vänder du dig till skolan för antagningen till program.

Ansökan till de nationellt godkända idrottsutbildningarna kan ske på olika sätt. För vissa idrotter ska du först vända dig till specialidrottsförbundet och därefter till skolan. Andra idrotter överlåter antagningen till skolan.

Riksrekryterande utbildningar

En riksrekryterande utbildning kan sökas av elever från hela landet på samma villkor.

Du hittar riksrekryterande anpassade gymnasieskolor i vår söktjänst eller genom att klicka här.

Källa: Skolverket

Gå till den här sidan på arabiska اذهب إلى هذه الصفحة باللغة العربية

Du kan läsa om de olika programmen genom att klicka på bilderna och länkarna nedan:

Administration, handel och varuhanteringFordonsvård och godshanteringHälsa, vård och omsorgEstetiska verksamheterHantverk och produktionSamhälle, natur och språkFastighet, anläggning och byggnationHotell, restaurang och bageriSkog, mark och djurIndividuella program

Sök gymnasiesärskolor