Samhälle, natur och språk

studenter som sitter ute i solen

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet för samhälle, natur och språk passar dig som vill veta mer om hur samhället fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, naturen och samhället. Programmet passar dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, miljöfrågor och hållbar utveckling. Språk och kommunikation är också en viktig del av utbildningen.

Vad står på schemat?

Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen. Du får fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller. Du får också utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag.

På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön. Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och om miljöfrågor. Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.

Du kommer också att skriva egna texter. Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

Arbetssätt på programmet

Du arbetar både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter på programmet, till exempel genom enkla experiment och undersökningar. Du får utveckla och träna din förmåga att diskutera och reflektera över olika samhällsfrågor. Du får också träna dig i att föra fram dina åsikter och ta ställning i olika frågor.

Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också på att arbeta självständigt och ta ansvar. Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

Dessa ämnen läser alla som går programmet:

  • Engelska 2, 100p
  • Geografi 1, 100p
  • Medieproduktion 1, 100p
  • Naturkunskap 2, 100p
  • Samhällskunskap 2, 100p
  • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, 100p

Andra programSkolor med Samhälle, natur och språk