Hälsa, vård och omsorg

vårdare på promenad med äldre dam


Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett av de nationella programmen inom anpassad gymnasieskola. Programmet passar dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Till exempel kan det handla om jobb inom fritidsverksamhet och förskola. Det kan även handla om jobb med äldre personer och dessa personers behov av vård och omsorg.

Programmet är också ett bra val för dig som är intresserad av hur kost och motion kan påverka oss människor och liknande frågor. Du bör tycka om att arbeta med människor och vill jobba på ett serviceinriktat sätt.

Vad står på schemat?

På programmet lär du dig om människans utveckling och om de olika behov som människor har. Det gäller både barn och gamla.

Du får möjlighet att lära dig om både hälsa och ohälsa. Du får också kunskap om hur personers val av livsstil påverkar deras hälsa.

Du får kunskap om olika funktionsnedsättningar och om vård och omsorg.

Du får även kunskaper om mänskliga rättigheter. Du får reflektera över demokratiska värderingar och etiska frågor av olika slag.

För att undvika att du ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa är arbetsmiljöfrågor ett viktigt inslag i din utbildning.

De kunskaper du får på programmet får du träna på och använda på en arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Arbetssätt på programmet

Du arbetar både praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter på programmet.

Du får träna dig på att klara av arbetsuppgifter som behövs för att du ska kunna hjälpa människor med deras vård och hushållsarbete.

På programmet får du även arbeta med friluftsliv och olika skapande verksamheter för att utveckla kunskaper som du kan använda när du arbetar med människor i olika åldrar.

Du får träna på att arbeta självständigt och ta ansvar.

Du har möjlighet att utveckla din förmåga att ta egna initiativ och att samarbeta.

På programmet utvecklar du också din förmåga att reflektera, diskutera och ta ställning i frågor som rör bland annat de möten du har med människor i olika vård- och servicesituationer.

Du får också träning i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

Som elev på programmet för hälsa, vård och omsorg läser du ett antal programgemensamma ämnen. De är:

  • Hälsa 1, 100 p
  • Hälsa 2, 100p
  • Människan, 100p
  • Service och bemötande 1, 100p
  • Vård och omsorg 1, 200p

Andra programSkolor med Hälsa, vård och omsorg