Fordonsvård och godshantering

Lagerlokal sedd ovanifrån

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett av de nationella programmen på anpassad gymnasieskola. Programmet passar dig som är intresserad av fordon, lager och godshantering.

Gillar du att arbeta med service och tycker det är kul att träffa människor? Då är programmet för Fordonsvård och godshantering ett bra val för dig.

Vad står på schemat?

På programmet lär du dig om olika typer av fordon och hur man ska ta hand om och underhålla dessa fordon. Du lär dig också om hur man hanterar gods på lager och i terminaler. Du får kunskap om olika datasystem som man kan använda inom lagerhantering.

Det är viktigt med arbetsmiljöfrågor på programmet för fordonsvård och godshantering. Du får därför lära dig om det området för att du inte ska få arbetsskador och ha en god hälsa.

Du får också öva dig på att samarbeta och lära dig ge bra service till kunder.

Arbetssätt på programmet

När du går programmet för fordonsvård och godshantering får du arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika typer av uppgifter.

Du får träning i att lära dig rätt verktyg, utrustning och metoder samt träna dig i att använda ett undersökande arbetssätt. Du får även träna på att använda olika datasystem för informations- och felsökning av exempelvis en motor.

Programmet fordonsvård och godshantering ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att ta egna initiativ, samarbeta med andra, ta ansvar och arbeta självständigt.

Du får utveckla din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som kan röra saker som dina möten med människor i olika servicesituationer.

På programmet får du också träna dig i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

Som elev på programmet för fordonsvård och godshantering läser du ett antal programgemensamma ämnen. De programgemensamma ämnena är:

  • Fordonsbranschen, 200 p
  • Fordonsteknik 1, 200p
  • Godshantering 1, 200p

Andra programSkolor med Fordonsvård och godshantering