Fastighet, anläggning och byggnation

Två byggjobbare i ett hus

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Vill du arbeta med underhåll och reparationer av fastigheter och byggnader? Då ska du läsa programmet för fastighet, anläggning och byggnation. Även om du är intresserad av att arbeta med markarbeten eller underhåll i parkmiljöer passar programmet bra.

Du behöver tycka om att jobba med och runt andra människor eftersom du kommer att arbete med service. 

Vad står på schemat?

Du kommer bland annat att få träna på att arbeta med uppgifter som har med fastighetsskötsel och byggnation att göra. Du får också prova på att arbeta med andra typer av arbetsuppgifter på olika anläggningar.

Andra viktiga kunskaper som du får är bland annat hur du sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Då handlar det till exempel om reparationer, lokalvård och måleri. För jobb utomhus handlar det om bland annat markarbetet och skötsel av grönytor.

Även arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för fastighet, anläggning och byggnation. Detta för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska kunna ha en god hälsa.

Arbetssätt på programmet

Under din tid på programmet för fastighet, anläggning och byggnation får du arbeta både praktiskt och teoretiskt. Du får också träna på din samarbetsförmåga och att ta egna initiativ. Att arbeta självständigt och att ta ansvar är också något du får lära dig.

Det här lär du dig på programmet

Du får träna dig på att arbeta med uppgifter inom fastighetsskötsel och byggnation. Du får också arbeta med arbetsuppgifter på olika anläggningar.

På programmet får du möjlighet att utveckla kunskaper om hur man sköter fastigheter inomhus och anläggningar utomhus. Det kan röra sig om reparationer, lokalvård och måleri. Utomhus kan det vara markarbeten och skötsel av grönytor.

Du får lära dig hur du på rätt sätt ska hantera olika verktyg och hur du sköter redskapen. På programmet får du träna dig på att arbeta och samtala med andra och att med god service möta människor.

Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Så här arbetar man på programmet

På programmet arbetar du praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också på att arbeta självständigt och ta ansvar.

På programmet får du träna på att planera, genomföra, slutföra ett arbete. Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fastighet, anläggning och byggnation är

  • Bygg och anläggning 1, 100p
  • Fastighetsskötsel, 200p
  • Service och bemötande 1, 100p

Andra programSkolor med Fastighet, anläggning och byggnation