Estetiska verksamheter

kvinna som målar i ateljé

Programmet för estetiska verksamheter

För dig med ett intresse för att arbeta med bild, musik, dans och teater är programmet för estetiska verksamheter ett bra val. Om du gillar att skapa, vill uppleva konst och kultur och har en estetisk ådra kommer du att trivas väldigt bra på det här programmet.

Programmet för estetiska verksamheter ger dig kunskaper som du senare kan använda i fortsatta studier inom estetiska områden. Du kan också använda dem i arbete i bland annat förskola eller annan typ av fritidsverksamhet, men de kan också ligga till grund för fortsatta studier inom konstnärlig verksamhet.

Vad står på schemat?

På programmet för estetiska verksamheter är tanken att du ska få utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Du kommer att lära dig att uttrycka dig på nya sätt. Du får också arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Under utbildningen får du använda många olika verktyg och jobba med flera typer av material och metoder.

Arbetssätt på programmet

Du får prova på flera olika konstnärliga uttryckssätt på programmet för estetiska verksamheter. Genom att använda dig av olika uttrycksformer som dans, musik eller bild får du visa dina tankar och idéer.

Vad du kommer att lära dig

Utbildningen ger dig möjligheten att utveckla din fantasi, nyfikenhet och kreativitet. Du får utveckla ditt eget skapande och träna på att presentera det. Utbildningen ger dig kunskaper om olika verktyg, material och metoder. Du får möjlighet att träna på estetiska hantverket och lära dig olika sätt att uttrycka dig på. Du kommer arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur.
Programmet estetiska verksamheter hjälper dig att utveckla din förmåga att samarbeta och möta människor i olika situationer genom konst.

Hur du arbetar

Du prövar olika konstnärliga uttryckssätt. Du får visa dina tankar och idéer genom att använda dig av till exempel dans, musik eller bild. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att förstå kvalitet i skapande verksamhet genom att diskutera dina egna och andras arbeten.

Du samarbetar med andra inom flera estetiska områden. På programmet utvecklar du din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ. Du tränar dig också i att arbeta självständigt och att ta ansvar för ditt arbete. Du tränar dig även i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Andra programSkolor med Estetiska verksamheter