Administration, handel och varuhantering

Butiksgång, administration, handel och varuhantering


Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett av nio nationella program på anpassad gymnasieskola. Om du gillar att träffa nya människor och tycker det är roligt att arbeta med service passar det här programmet bra.

Om du ser dig själv arbeta inom handel eller administration i framtiden kommer du att trivas bra på programmet för administration, handel och varuhantering.

Vad står på schemat?

På programmet för administration, handel och varuhantering kommer du bland annat att lära dig om försäljning, inköp och varuflöden. Du kommer också att lära dig om marknadsföring och hur verksamheter kan utvecklas.

Du får även lära dig hur man arbetar med transport och distribution av varor, det vill säga logistik. Arbetsmiljöfrågor är viktiga på programmet för administration, handel och varuhantering. Anledningen till det är att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska kunna ha en god hälsa.

Annat du får lära dig:

  • Administrativt arbete och arbete med ekonomi inom företag och offentlig förvaltning.
  • Kommunikation och kundservice så att du kan arbeta med konferens- och receptionsarbete.
  • Hur man hanterar verktyg och maskiner som används inom handel, administration och varuhantering.
  • Arbeta tillsammans med andra och hur man med god service bemöter människor.

Arbetssätt på programmet

På programmet för administration, handel och varuhantering arbetar du både praktiskt och teoretiskt. Du får utveckla din förmåga att ta egna initiativ. Du tränar på att arbeta självständigt och att ta ansvar.

Du får träna på att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som till exempel kan handla om möten med människor i olika servicesituationer.

Programgemensamma ämnen

Som elev på programmet för administration, handel och varuhantering läser du ett antal programgemensamma ämnen. De är:

  • Administration 1, 100p
  • Handel 1, 100p
  • Information och kommunikation 1, 100p
  • Inköp och logistik 1, 100p
  • Service och bemötande 1, 100p

Andra programSkolor med programmet för Administration, handel och varuhantering