Anpassad gymnasieskolas reform ska utvärderas

Den nya reformen för gymnasiesärskolan från 2013 ska följas upp och utvärderas

Anpassade gymnasieskolans nya reform ska följas upp

2013 genomfördes en reform inom anpassad gymnasieskola. Under våren 2015 ska Skolverket undersöka hur reformen tagits emot av skolhuvudmän och skolor. Bland annat ska man analysera och utvärdera vilka möjligheter och utmaningar som finns med den reformerade anpassade gymnasieskolan. I och med denna reform anpassades bestämmelser för anpassad gymnasieskola till stor del efter bestämmelserna för GY2011, reformerna för gymnasieskolan 2011. Det skapades nya styrdokument för samtliga dokument:

  • läroplan
  • programmål
  • ämnesplaner
  • ämnesområdesplaner

Reformens syfte var bland annat att skapa en tydligare struktur för den anpassade gymnasieskolan, att öka likvärdigheten och att ge eleverna bättre förutsättningar för val av utbildning. Framförallt ville man göra eleverna bättre förberedda för livet efter gymnasiet.

En första avstämning av reformens konsekvenser

Anna Mannikoff, som är projektledare för studien ser uppföljningen av reformen som en första avstämning för att på ett tidigt stadium få kunskap om hur reformen genomförs i verksamheterna. På så vis underlättas arbetet för beslutsfattare, staten, kommunen och skolorna, menar Anna Mannikoff.

Samlar in svar från rektorer i hela landet

Undersökningen kommer genomföras genom en enkät bland alla rektorer i anpassad gymnasieskola, intervjuer i ett antal kommuner och genom att sammanställa den statistik som finns om anpassad gymnasieskola. 

Rapporten som genomförs under våren ska belysa den anpassade gymnasieskolan och ge en samlad bild av reformen och dess konsekvenser. Det blir en unik analys i och med att Skolverket sammanställer röster från landets alla anpassade gymnasieskolor. 

Rapporten kommer att publiceras på Skolverkets webbplats den 15 december 2015.

Källa: Skolverket

Tillbaka till nyheter på Gymnasiesärskola.se

Andra artiklar:


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-05-25

Svårt att ordna APL-platser till elever

Det är svårt att ordna APL-platser som är relevanta för utbildningen inom gymnasiesärskolan. Det visar en undersökning som Skolverket gjort för att följa upp den reform som skedde inom gymnasiesärskolan 2013.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-25

Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan

De flesta elever som har gått i gymnasiesärskolan får inget jobb efter skolan. Det visar en ny undersökning som Högskolan i Halmstad har gjort. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-09

Vad är nationella och individuella program på anpassad gymnasieskola?

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga finns anpassad gymnasieskola. Utbildningen är uppdelad i nationella program och individuella program för att vara så fördelaktig som möjligt för elever.

Läs mer