Gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola

elever promenerar till anpassad gymnasieskola

Namnbytet ska stärka elevhälsan och minska utanförskap.

Den 2 juli 2023 kommer det att ske något historiskt bland Sveriges gymnasiesärskolor. Det som idag heter gymnasiesärskola kommer att byta namn till anpassad gymnasieskola i en ambition att förbättra elevhälsan och minska utanförskap. Beslutet fattades av riksdagen den 21 juni 2022, endast en dag efter det att debatten ägt rum.

Bakgrund till namnbytet

Den 21 juni 2022 godkände riksdagen förslaget till namnbyte av särskolan till anpassad skola. Två av de stora drivkrafterna bakom denna enorma förändring är de tidigare gymnasieeleverna Leo Lust och Rasmus Westlund. De har under flera år kämpat för att få igenom den lagändring som till slut har lett fram till det efterlängtade namnbytet.

I en intervju med tidningen Läraren, berättar Leo och Rasmus att det var mobbing som låg till grund för det historiska beslutet. Leo vågade inte berätta att han gick i särskola, och hittade på anledningar till varför han var där. Han menar att namnet särskola skapar utanförskap och genom namnbytet ställer Leo och Rasmus upp för de vänner som inte kunde stå upp för sig själva mot mobbarna. Redan som 14-åring skickade han in ett medborgarförslag till Heby Kommun om att namnet särskola borde bytas ut för att stoppa utanförskap och mobbing.

Vad innebär lagändringen för skolor och elever

Enligt riksdagen är syftet till förändringarna i skollagen att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Elevhälsan kommer att bli en stående punkt och få en mer central roll än vad den hittills har haft. Det innebär att skolan ska ha tillgång till specialpedagog eller speciallärare och på så sätt kunna ge elever den hjälp och det stöd de behöver.

Fördelar med namnbytet för elever

Leos förslag om namnbyte uppmärksammades snabbt av utbildningsminister Anna Ekström och frågan blev tidigt uppmärksammad i media. Även om Leo och Rasmus inte längre är elever idag, är de både glada och stolta över vad de har lyckats åstadkomma. Namnbytet har lett till en positiv förändring inom svensk skolpolitik, och med största säkerhet har Leo och Rasmus engagemang inspirerat fler personer med intellektuell funktionsnedsättning att våga säga ifrån och hävda sin rätt till lika behandling. Nu kan vi se fram emot en mer inkluderande skolmiljö som sätter elevers välmående i fokus.

En annan förändring namnbytet medför, är att hela sajten gymnasiesärskola.se kommer att byta domän och namn från och med den 2 juli 2023. Med det nya domännamnet anpassadgymnasieskola.se, är Keystone Education Group stolta att vara en del av den positiva förändringen i kampen mot utanförskap.

Nya uttryck i skollagen som kan vara bra att känna till

  • Utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning
  • Grundsärskolan ersätts av anpassad grundskola
  • Gymnasiesärskolan ersätts av anpassad gymnasieskola
  • Benämningen träningsskola kommer att tas bort 
  • Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå kommer i stället att heta kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå.

 Lagändringarna börjar gälla den 2 juli 2023.

Källor: Skolverket, Riksdagen, Vi LärareHejaolika


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Reformen för gymnasiesärskolan utvärderas

Under våren genomför Skolverket en undersökning bland rektorer, huvudmän och beslutsfattare inom gymnasiesärskolan för att utvärdera hur verksamheten fungerat sedan reformen trädde i kraft 2013.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-25

Premiär för Störd och stolt-galan

5 december hålls galan ”Störd och stolt”. Galan hålls i Blå hallen. Det är första gången människor med utvecklingsstörning har sin egen gala. På galan belönas företag och personer som gjort något bra. 10 priser delas ut. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-09

Vad är nationella och individuella program på anpassad gymnasieskola?

För personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga finns anpassad gymnasieskola. Utbildningen är uppdelad i nationella program och individuella program för att vara så fördelaktig som möjligt för elever.

Läs mer