Hantverk och produktion

händer som drejar en kruka

Programmet för hantverk och produktion

Det här är programmet passar dig som vill jobba med olika typer av hantverk eller produktion. Programmet för hantverk och produktion är ett bra val för dig som gillar att arbeta praktiskt med händerna och tycker om att skapa.

Vad står på schemat?

När du går det här programmet får du arbeta med uppgifter inom hantverk och produktion. Du får kunskap om hur hantverk och produktion går till och hur du kan använda maskiner och redskap. Det kan handla om tillverkning och formgivning av hantverksföremål eller om montering och svetsning.

Du lär dig även om olika slags tillverkningsmetoder och får kunskap om olika material som man använder inom hantverk och produktion.

På programmet lär du dig också hur maskiner och redskap ska skötas och hanteras på ett sätt som är säkert. Du får öva dig i att samarbeta och möta kunder på ett serviceinriktat sätt när du går detta program.

Ett viktigt ämne på programmet är arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt för att du inte ska få arbetsskador i framtiden och för att du ska ha en god hälsa.

Arbetssätt på programmet

På programmet för hantverk och produktion får du arbeta både praktiskt och teoretiskt med olika uppgifter. Du får även träna dig på att ta ansvar och arbeta självständigt.

På programmet får du möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta och lära dig ta egna initiativ. Du utvecklar din förmåga att diskutera, reflektera och ta ställning i frågor som till exempel handlar om dina möten med människor i olika servicesituationer.

Du får träning i att beskriva hur du genomför dina arbetsuppgifter.

Programgemensamma ämnen

De programgemensamma ämnen som du läser på programmet hantverk och produktion är:

  • Form och design, 100p
  • Hantverk och produktion, 200p
  • Material och verktyg, 100p

Andra programSkolor med Hantverk och produktion