Skolskjuts

Skolskhuts i gymnasiesärskolan

Skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, en funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall.

Du som går i anpassad gymnasieskola som drivs av en kommun eller ett landsting har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det behövs. Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.

Vid bedömningen tas det hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning, eller någon annan särskild omständighet. Elevens vårdnadshavare fyller i ansökan om skolskjuts och skickar den till kommunen.

Skolskjuts i annan kommun

För elever som går i en annan kommuns anpassade gymnasieskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

En elev som går i anpassad gymnasieskola i en annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen.

Den kommun som anordnar utbildningen har ansvaret att anordna skolskjuts. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

Sök gymnasiesärskolor