Pictogram

Pictogram - vad är det?Pictogram – ett språk i bilder

För varje program, och för varje informationssida på den här hemsidan finns en knapp med en symbol. Dessa symboler kallas Pictogram. Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Genom att använda Pictogram kan du:

  • göra dig förstådd och förstå
  • ställa frågor och få svar
  • få ett stöd för tanken och minnet
  • formulera känslor och önskningar
  • kommunicera!

Ett visuellt språk

Pictogram är ett visuellt språk – ett bildspråk – som är utvecklat av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Pictogram är väl beprövat och fungerar bra för människor med kognitiva svårigheter.

Det finns ungefär 2000 pictobilder. Fördelen med att det finns många bilder är att man kan uttrycka sig mer specifikt och att språket blir mer nyanserat. Samtidigt vill man inte ha för många bilder då det kan bli svårt att överblicka – speciellt för personer med kognitiva svårigheter. Därför finns inte pictobilder för alla ord. Pictogram är ett "telegramspråk". Det betyder att innebörden går fram även om en del ord saknas. Ibland kan man sätta ihop två pictobilder för att göra ett nytt ord.

Varje pictobild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel ”skola” eller ”glad”. Personer med utvecklingsstörning och andra som har begränsad, eller ingen, förmåga att tala, läsa och skriva får med Pictogram ett språk i bilder. På så sätt får de också tillgång till det skrivna språkets användning som tankestöd, minnesstöd och kommunikationsmedel.

Enkla, svarta bilder

Pictobilderna är svartvita och enkla. Anledningen är att texten blir lättare att läsa med vanliga bokstäver. För att tanken ska ledas åt rätt håll finns bara det viktigaste med i varje bild. Den stiliserade formen ger varje pictobild en bredd och allmängiltighet som gör att den fungerar i många olika sammanhang. Genom detta får användaren möjlighet att maximalt utnyttja sin abstraktionsförmåga, att ge varje pictobild en generell betydelse. Till exempel kan pictobilden för pojke stå för alla pojkar i hela världen eller en alldeles speciell pojke.

Användningsområden

Pictogram kan användas i kommunikation, som på en hemsida, eller i en broschyr. Här är några andra exempel där du kan använda Pictogram:

  • Planeringskalender
  • Inköpslista
  • Uppmärkning av offentliga miljöer
  • Veckoschema
  • Kvarturet – ett hjälpmedel för att passa tider

Läs mer på Pictogram.se

Sök gymnasiesärskolor