Frågor och svar om anpassad gymnasieskola

Frågor och svar om gymnasiesärskolan

Har du frågor om anpassad gymnasieskola? Här nedanför har vi svarat på några av de vanligaste frågorna. Vill du själv ställa en fråga eller se fler frågor och svar kan du gå till vårt forum.

Fråga Vem går i anpassad gymnasieskola?

Anpassad gymnasieskola är en skola för ungdomar mellan 16 och 20 år som har en funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada och som bedöms inte kunna nå gymnasieskolans mål. Efter att man fyllt 20 år finns det möjlighet att genomgå komvux särskild utbildning för vuxna. 

 Vem bestämmer om en person ska gå i anpassade gymnasieskola?

Om ett barn ska gå i anpassad gymnasieskola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasieskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar. Det kan sedan göras fortsatta observationer och eventuellt en ny utredning senare.

Här kan du läsa mer om målgruppstillhörighet. 

 Hur många anpassade gymnasieskolor finns det?

Det finns cirka 300 anpassade gymnasieskolor i Sverige. Av dessa är många kommunala skolor som erbjuder program inom anpassad gymnasieskola, och hos dessa går det ibland bara ett par elever. Här kan du söka efter information om alla anpassade gymnasieskolor.

 Får man betyg i anpassad gymnasieskola?

I den anpassade gymnasieskolan får du betyg på varje kurs och när du har gjort ditt skolarbete. När du har avslutat dina studier får du ett bevis på att du gått i anpassad gymnasieskola. Där ska det stå vilka kurser du har läst och vad du kan.

I den anpassade gymnasieskolan får du betyg från A till E. Betyget F som finns i gymnasiet används inte i den anpassade skolan. Om du går i anpassad gymnasieskola, men läser en kurs enligt gymnasieskolans ämnesplan får du betyg utifrån samma bestämmelser som på gymnasiet.

 När gör man ansökan till anpassad gymnasieskola?

Ansökan görs vanligtvis mellan mitten av januari och mitten av februari, alltså ungefär ett halvår innan du ska börja den anpassade gymnasieskolan.

Efter det har bestämts om du blir mottagen till en viss anpassad gymnasieskola som du har sökt till ska mottagande skola/kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar. 

 Får man besöka en skola innan man bestämmer sig?

Ja, redan i årskurs åtta kan du få åka till en skola på en testperiod för att se hur det är att vara elev på skolan. Denna testperiod kallas ibland praktik. Du får då prova att vara på skolan i några dagar eller en vecka. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din anpassade grundskola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en anpassad gymnasieskola.

En del anpassade gymnasieskolor har också öppet hus då man kan få komma på besök med sina föräldrar eller vårdnadshavare.

 Vad är skillnaden mellan individuella program och nationella program?

Det finns nio nationella program som alla är yrkesinriktade. Man läser olika ämnen som är indelade i kurser. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Individuella program i anpassade gymnasieskolan är till för elever som behöver en utbildning som är utformad efter de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

 Hur söker man efter program på Gymnasiesärskola.se?

På startsidan www.gymnasiesarskola.se börjar du med att välja mellan individuellt eller nationellt program. Väljer du nationellt program kommer du till en sida där du kan se och välja alla nationella program. Väljer du individuellt program görs en sökning på individuella program och du ser alla skolor som erbjuder detta alternativ. Du kan också söka på ort (stad) eller skriva in något i sökfältet. Du kan exempelvis skriva namnet på en skola eller ett djur som du är intresserad av och vill lära dig mer om. En del skolor har kor, grisar eller hästar.

Det finns också möjlighet att söka på riksintag och boende. Du kan kombinera flera parametrar, exempelvis ort och boende och ett visst program – för att få fram ett mer specifikt resultat.

 Vad gör man efter anpassade gymnasieskolan?

Under ditt sista år på anpassade gymnasieskolan får du information om vad du kan göra när du är klar med skolan. Anpassade gymnasieskolor samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att kunna ge dig som elev mycket stöd. Du får hjälp att förbereda dig för ett så självständigt och givande vuxenliv som möjligt. Efter du gått klart dina fyra år på anpassade gymnasieskolan kan du till exempel:

  • Jobba
  • Göra praktik
  • Delta i daglig verksamhet
  • Fortsätta studera på vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning, folkhögskola eller yrkeshögskola

Du kan läsa mer om vad som händer efter anpassade gymnasieskolan här.

Sök gymnasiesärskolorKnapp: fråga SYV och forum