Efter anpassad gymnasieskola

Efter att du har gått ut anpassad gymnasieskola finns det olika alternativ beroende på vilken typ av funktionsnedsättning du har, vad du tycker om att göra och hur arbetsmarknaden ser ut där du bor. Din skola kan också påverka var du hamnar. Vissa skolor erbjuder mycket stöd, förberedelser och ger kontakter som kan leda till arbete eller fortsatt praktik efter anpassad gymnasieskola.

Bevis för anpassad gymnasieskola

När du gått ut anpassad gymnasieskola får du ett bevis på din utbildning. Det får du oavsett om du har gått ett nationellt eller individuellt program. Beviset beskriver de kunskaper och erfarenheter du har fått i skolan och kan hjälpa dig när du ska söka jobb efter dina studier.

Beviset för anpassad gymnasieskola ska innehålla:

  • Programmet
  • Ämnesområden eller kurser som eleven har läst
  • Betygen
  • APL eller praktik
  • Anpassad gymnasieskolearbetet

Alla nationella program i anpassad gymnasieskola är yrkesinriktade. Det innebär att du kan börja arbeta direkt efter avslutade studier.

Vad du ska göra efter dina år i skolan beror på vad du vill och kan göra. Vill du fortsätta gå i skolan kan du välja att gå på vuxenutbildning, komvux som särskild utbildning, folkhögskola eller yrkeshögskola. Du får information om dessa alternativ under ditt sista skolår på anpassad gymnasieskola. Den anpassade gymnasieskolan samarbetar med Arbetsförmedlingen och LSS-handläggare för att planera vad du ska göra när du gått klart skolan.

Du kan antingen vända dig till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din kommun. 

LSS

Ett vanligt sätt att gå vidare efter anpassad gymnasieskola är att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. LSS-handläggaren kan hjälpa till med att ansöka om daglig verksamhet som sedan kan leda till jobb så småningom. LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättning. Dessa personer kan få stöd via LSS:

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer med autism.
  • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
  • Personer som har andra stora funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i livet.

Lagen innehåller bland annat rätt till daglig verksamhet.

Källor och tips på hemsidor:

Försäkringskassan
Skolverket
Samhall

Det finns olika typer av bidrag man kan söka om man har en funktionsnedsättning. För mer information, se Försäkringskassans guide för personer med funktionsnedsättning. 

efter anpassad gymnasieskolajobba efter anpassad gymnasieskolasök anpassade gymnasieskolor