Antagning till anpassad gymnasieskola

Antagning till gymnasiesärskolan

Antagning till anpassad gymnasieskola

Du ansöker till anpassad gymnasieskola via gymnasieantagningen i din kommun eller det samverkansområde där din kommun ingår. En del kommuner har avtal med varandra och då räknas de kommunerna som din hemkommun. Här kan du hitta mer information om antagningskanslier och antagningen till anpassad gymnasieskola.

Exakt hur ansökan går till är lite olika från kommun till kommun. I vissa kommuner får du en kod hemskickad med posten, som du använder för att logga in på den lokala gymnasieantagningens hemsida. På en del skolor får man inloggningsavgifter av sin studie- och yrkesvägledare. Och i en del kommuner skriver man ut en blankett som man fyller i för hand och lämnar till sin SYV eller skickar in till kommunen, den anpassade gymnasieskolan, gymnasieantagningen eller utbildningsförvaltningen där man bor. Man söker alltid till sin lokala kommun, även om man vill läsa i en annan kommun. Du rangordnar utbildningarna som du söker i den ordning du önskar dem.

Förstahandsmottagande

Du blir förstahandsmottagen till de nationella program som erbjuds i din hemkommun. Om något eller några av de nationella programmen inte erbjuds i din hemkommun kan du söka till programmet i en annan kommun och blir då förstahandsmottagen där istället.  

De som har rätt till förstahandsmottagning ska hanteras i första hand vid beslut om antagning. Men det betyder inte att man garanteras att bli antagen till sökt utbildning. Det är den ansvariga för utbildningen som fattar beslut om antagning. Du får börja på den skola och på det program som du har valt i första hand, om det är möjligt. 

Andrahandsmottagande

Om du söker ett program i en annan kommun än där du bor, trots att programmet finns på en skola i hemkommunen så blir du andrahandsmottagen i den andra kommunen. Andrahandsmottagen betyder att du kan bli antagen till detta program först i mån av plats.

Söka till fristående anpassad gymnasieskola

Alla söker på lika villkor till de fristående anpassade gymnasieksolornas nationella program oavsett var man bor. Fristående anpassade gymnasieskolor kan ha fått godkänt vilka kriterier för urval som ska gälla om de har fler sökande än platser.

Beslut om antagning

Efter det har bestämts hur du blir mottagen till en viss anpassad gymnasieskokla som du har sökt till så ska mottagande skola/kommun besluta om antagning till någon av dina sökta utbildningar.

Tidsöversikt ansökan till anpassad gymnasieskola

Valet till anpassad gymnasieskola inleds i årskurs åtta. Då får du information av studie- och yrkesvägledaren på din skola. För att göra det lättare för dig att välja program, kan prova-på-perioder erbjudas. Din skolas studie- och yrkesvägledare hjälper till att ordna en prova-på-period i en anpassad gymnasieskola, om du vill det. Antagningen tillanpassad gymnasieskola har öppet olika datum i olika delar av landet. Men generellt kan man säga följande:

Sista ansökningsdag: februari

Antagningsbesked: Maj/juni

Ändringsval

Efter den preliminära antagningen som sker i mitten av april finns i de flesta fall möjlighet att lägga till, ta bort eller ändra dina val fram till mitten av maj. Varje gymnasiekommun beslutar om ändringsval ska kunna göras till de egna utbildningarna. Det är viktigt att du prioriterar valen i den ordning du önskar, eftersom du försvinner från ett lägre val, om du blir antagen till ett program som du rankat högre. 

Vill du veta mer?

Har du frågor? Vänd dig till antagningsenheten i din hemkommun, din SYV eller ställ en fråga forumet på Gymnasiesärskola.se. Vi har en studie- och yrkesvägledare som svarar på alla inkommande frågor.

Fråga SYV/forumAntagningskanslier gymnasiesärskolan