Skollagen

Skollagen gymnasiesärskolan

Vad är skollagen?

Skollagen förklarar vem som har rätt att gå i anpassad gymnasieskola och vem som har ansvar för vad. Rektorn på en skola har ansvar för personal och ser till att betygsättningen är tydlig och rättvis för alla. Huvudmannen är den som äger skolan och har ansvar för att skolan har en hög kvalitet. Om skolinspektionen skulle hitta brister hos den anpassade gymnasieskolan så är det huvudmannens ansvar att rätta till bristerna.

Anpassad gymnasieskola ska hjälpa dig att utvecklas

Den anpassade gymnasieskolan är till för dig som har en funktionsnedsättning och behöver en anpassad utbildning. Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper som eleven fått från den anpassade grundskolan eller liknande utbildning. Utbildningen ska hjälpa eleverna att få en social gemenskap och kunna utveckla sin förmåga att arbeta självständigt. Eleverna i anpassad gymnasieskola ska få möjligheten att utvecklas så långt som möjligt utifrån deras egna förutsättningar. Den anpassade gymnasieskolan ska ge en bra grund för eleven att efteråt få ett aktivt deltagande i samhällslivet och ge möjlighet för fortsatt personlig utveckling. Den anpassade gymnasieskolan ska även ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt förbereda eleven för att komma in i arbetslivet.  

Källa: Riksdagen


Vem är behörig till särskolan?
Om programmenEfter gymnasiesärskolanKnapp: vanliga frågor och svarAntagning till gymnasiesärskolanLäroplan Gymnasiesärskolan