Praktik i anpassad gymnasieskola

Praktik i gymnasiesärskolan

"Prova på" - praktisera på en anpassad gymnasieskola

Ordet praktik används när man menar den testperiod du som elev kan göra på en anpassad gymnasieskola när du går i årskurs åtta i anpassad grundskola. För att göra det lättare för dig att välja program, kan skolor erbjuda prova-på-perioder. Du får då under några dagar eller en vecka besöka skolan och känna på hur det är att vara elev på skolan. Om du vill kan studie- och yrkesvägledaren på din anpassade grundskola hjälpa till att ordna en prova-på-period i en anpassad gymnasieskola.

APL i anpassad gymnasieskola: 

När du går i anpassad gymnasieskola och gör praktik på en arbetsplats. 

Praktik i anpassad gymnasieskola: 

När du går i anpassad grundkola och provar på att gå på en anpassad gymnasieskola. 

Klicka på knappen om du veta mer om APL (arbetsplatsförlagt lärande) i anpassad gymnasieskola: 

APL i gymnasiesärskolan

Sök gymnasiesärskolor