Plugga efter anpassad gymnasieskola

Plugga efter gymnasiesärskolan

Efter att du har gått ut anpassad gymnasieskola är det inte säkert att du får söka till högskola och universitet. För att få börja på en högskola eller universitet behöver du så kallad behörighet. Du kan få behörighet efter anpassad gymnasieskola, genom att läsa på komvux som anpassad utbildning eller folkhögskolor.

Komvux som anpassad utbildning

Vuxenutbildningen är till för att göra det möjligt för dig att studera vidare. Vissa Lärvux har även lärlingsutbildningar. Ta kontakt med din kommun för att få mer information.

Komvux som anpassad utbildning är för vuxna. Där kan du läsa:

  • Komvux som anpassad utbilding (tidigare grundläggande särvux). Det innefattar den obligatoriska anpassade skolgången (träningsskola och grundskola). Träningsskola har två kursplaner: kommunikation samt verklighetsuppfattning och omvärldskunskap. Grundsärskola erbjuder elva olika kursplaner vilka framför allt är estetiska ämnen.
  • Komvux som anpassad utbilding (gymnasial särvux). Det motsvarar den utbildning som ungdomar kan få i anpassad gymnasieskolan. Antingen på de nationella programmen eller de individuella programmen. De flesta av programmen är yrkesförberedande.

Här kan du hitta mer information om komvux som anpassad utbilding!

Folkhögskola

Folkhögskolan är uppbyggt på ett lite annorlunda sätt än gymnasieskolan och Komvux. Det finns flera folkhögskolor som har speciellt anpassade utbildningar för dig med funktionsnedsättning. På de olika skolornas hemsidor kan man se vilket typ av stöd de erbjuder och vilka kurser de har.

På folkhögskola kan du läsa in grundläggande behörighet via distansstudier. När man läser på distans behöver man inte åka till skolan, utan får göra uppgifter via internet.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolor riktar sig till dig som vill lära dig ett yrke. Så länge ditt funktionshinder inte är för omfattande kan du gå på en yrkeshögskola.

Vissa yrkeshögskolor erbjuder även speciella kurser anpassade för personer med funktionsnedsättning. Dessa kurser brukar ha färre elever och undervisas i specialanpassade lokaler.

Universitet och högskolerådet

Om du har läst in behörighet för att börja på högskola eller universitet kan du antingen ta kontakt med din kommun eller skolan du är intresserad av för att se vad de erbjuder för kurser.

Det är UHR (Universitet och högskolerådet) som ansvarar för högskole- och universitetsutbildningar. Om du är intresserad av att studera vidare på högskola eller universitet kan du kontakta dem för att se vilka möjligheter du har.

Källor

Riksdagen 

UHR

Studeramedfunktionshinder.nu

[Facebook:like]

Jobba efter gymnasiesärskolan Sök gymnasiesärskolor