Färre elever i anpassad gymnasieskola

Antalet elever i gymnasiesärskolan fortsätter minska

Antalet elever i anpassad gymnasieskola fortsätter sjunka

Det är inte lika många elever som går i särskolan längre. Det visar ny statistik från Skolverket.

Sedan läsåret 09/10 har antalet elever i anpassad gymnasieskola minskat med knappt 3000 – från 9412 läsåret 09/10 till 6410 elever läsåret 15/16. Under läsåret 15/16 var det totalt 1514 elever som började år 1 i den anpassade gymnasieskolan. Minskningen beror framför allt på att årskullarna minskat ganska så kraftigt under dessa år. Från och med det här läsåret börjar dock målgruppen bli fler igen, så att ökning i antalet elever kan förväntas.

Fler skolor – Färre elever

Trots att antalet elever i den anpassade gymnasieskolan minskat under de senaste åren har antalet skolor ökat. Under samma period, alltså mellan 09/10 till 15/16 har antalet anpassade gymnasieskolor ökat från 269 till 279 stycken.

Fördelningen av elever i årskurs 1

Av de drygt 1500 elever som började läsa i anpassad gymnasieskola under läsåret 15/16 är det cirka 60% (910 elever) av eleverna som läser ett nationellt program. Övriga 40% (604 elever) läser på det individuella programmet.

Allra flest elever läser det nationella programmet hotell, restaurang och bageri. Där läser 168 elever. Näst populäraste nationella programmet är administration, handel och varuhantering där 155 elever finns i årskurs 1. Minst antal elever läser det nationella programmet hantverk och produktion. Där läser endast 29 elever.

Källa: Skolverket


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Internationella funktionshinderdagen

Den 3 december firas den Internationella funktionshindersdagen. Under dagen hålls debatter på olika platser i Norden och även på andra ställen i världen. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-25

Vinnare Störd och Stolt-galan

Den 5:e december anordnade Riksförbundet FUB galan Störd och stolt i Stockholms stadshus. Det är en unik gala där människor med utvecklingsstörning står i fokus. I den här artikeln kan du läsa vilka som vann priser på galan.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-25

Populäraste programmen i gymnasiesärskolan

Sedan Gymnasiesärskola.se startade under sommaren 2015 har hemsidan haft över 8000 besök och 30 000 sidvisningar. Bland de nationella programmen är Skog, mark och djur mest populärt.

Läs mer