Anpassade gymnasieskolor i Västerås

Anpassade gymnasieskolor i Västerås

Övriga skolor i Västerås

Gymnasiesärskolor i VästeråsAnpassade gymnasieskolor i Västerås

Det finns flera olika gymnasiesärskolor i Västerås. Tillsammans erbjuder de 8 skolorna alla nationella program och de individuella programmen i gymnasiesärskolan.

Antagning till anpassad gymnasieskola i Västerås

Har du rätt till en plats i anpassad gymnasieskola får dina vårdnadshavare träffa kommunens samordnare för skolan. Ni får information om hur anpassad gymnasieskola fungerar som skolform och din vårdnadshavare kan sedan bestämma om ni ska söka en plats åt dig.

Fritidsklubb

Du som har fyllt 13 år och går i anpassad gymnasieskola kan också gå i särskolans fritidsklubb när skoldagen är slut. Det kostar inget att gå till fritidsklubben, men du får betala ditt mellanmål och under loven kostar även luncherna pengar.

Fritidsklubben ska ge stöd, stimulans och omvårdnad för hela din utveckling. Här ska du få:

  • Trygghet
  • Gemenskap
  • Uppmuntran och uppskattning av personal och kamrater

Fritidsklubben i Västerås lägger stor vikt vid individuella behov, intressen och önskemål. Verksamheten innehåller både aktiviteter, vila och avkoppling. Du får träffa kompisar, leka och lära dig nya saker. Genom aktiviteterna på Fritidsklubben lär du dig att förstå och hantera olika situationer i det dagliga livet.

I LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, står vilka som kan få gå på fritidsklubb när skoldagen är slut. Om du har rätt till det kan din vårdnadshavare ansöka om en plats åt dig.

Individuella program

Behöver du en utbildning som är anpassad till dina förutsättningar kan du gå ett individuellt program. I Västerås finns de flesta av de individuella programmen på Lidmanska gymnasiet. Individuellt program finns även på Fridhemsskolan.

Nationella program

De nationella programmen är yrkesinriktade och finns i Västerås på följande skolor:

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en viss anpassad gymnasieskola eller dess verksamhet kontaktar du skolan. Om du har andra frågor, till exempel om skolskjuts kontaktar du Kontaktcenter. Om du vill veta mer om hur du ansöker om plats i anpassade gymnasieskolan i Västerås, kontaktar du Västerås kommuns samordnare.

I Västerås stad ansvarar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för anpassade gymnasieskolan. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i skolan.

Är du missnöjd med din skola och anser att du inte får den hjälp som din familj behöver ska du först prata med skolan. Därefter:

  1. Anpassade gymnasieskolans rektor
  2. Kommunens anpassad gymnasieskola-samordnare
  3. Lämna synpunkter och förslag via Västerås stads webbformulär http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/dialog-synpunkter-och-forslag.html
  4. Annan myndighet, se Skolinspektionens hemsida http://www.skolinspektionen.se/