Anpassade gymnasieskolor i Örebro

Anpassade gymnasieskolor i Örebro

Övriga skolor i Örebro

Gymnasiesärskolor i ÖrebroAnpassade gymnasieskolor i Örebro

I Örebro finns tre kommunala anpassade gymnasieskolor och en fristående anpassad gymnasieskola. Den fristående gymnasiesärskolan LIA-skolan har två program. De är Hälsa, Vård och omsorg samt Fastighet, anläggning och byggnation. LIA står för Lärande I Arbete och det är så undervisningen är upplagd på LIA-skolan, alltså att eleverna får jobba inom skolans verksamhetsområden.

De kommunala gymnasiesärskolorna heter Kvinnerstaskolan, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet.

Program utanför Örebro kommun

Bor du i Örebro men vill gå ett program som inte finns inom kommunen? Du kan söka ett program i en annan kommun. I så fall blir du andrahandssökande. Det innebär att de personer som bor i kommunen du vill söka till antas i första hand och om det finns plats över så kan du få den platsen. Det är huvudmannen för varje utbildning som beslutar om vilka som antas. 

De program som inte finns inom kommunen är Estetiska verksamheter och Hantverk och produktion.