Anpassade gymnasieskolor i Malmö

Anpassade gymnasieskolor i Malmö

Övriga skolor i Malmö

Gymnasiesärskolor i Malmö

Att läsa på en anpassad gymnasieskola i Malmö

Den anpassade gymnasieskolan är en egen skolform med utbildningar som är fyra år långa. Eleverna i den anpassade gymnasieskolan har oftast gått i anpassad grundskola innan. Har du gått i träningsskola fortsätter du till individuella programmet.

Den anpassade gymnasieskolans utbildningar är utformade utifrån dina behov. För att skolan ska hitta dina styrkor är det viktigt att det finns ett nära samarbete mellan skolan och familjen. Anpassad gymnasieskola uppmuntrar till ett självständigt liv. För att du ska få ett rikt liv idag och i framtiden är det viktigt att du får en bra skolgång. Det är din mentor i gymnasiesärskolan som ansvarar för att du ska uppnå dina kunskapsmål.

Anpassade gymnasieskolor i Malmö med nationella program

Det finns flera gymnasiesärskolor som erbjuder de nationella programmen. Klicka på de blå länkarna nedan för att läsa mer om varje skola.

Värnhemsskolan
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg

Malmö latinskola
Programmet för estetiska verksamheter

Byggymnasiet
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Agnesfrids gymnasium
Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för hälsa, vård och omsorg med Nationellt godkänd Idrottsutbildning (NIU)
Malmö Idrottsgymnasium

Valdemarsro gymnasium
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur

Anpassade gymnasieskolor - individuella program

De individuella programmen i den anpassade gymnasieskolan riktar sig till elever som inte kan gå ett nationellt program. I Malmö finns de individuella programmen på Valdemarsro gymnasium.