Anpassade gymnasieskolor i Linköping

Anpassade gymnasieskolor i Linköping

Övriga skolor i Linköping

Gymnasiesärskolor i Linköping

I Linköping finns tre anpassade gymnasieskolor som tillsammans erbjuder sju av nationella program samt det individuella programmet.

Program i Linköping

I början av höstterminen får elever i år 9 och 10 en broschyr med information om alla program erbjuds inom den anpassade gymnasieskolan.

Linköpings kommun erbjuder sju nationella program och det individuella programmet på följande gymnasieskolor: 

Anders Ljungstedts gymnasium:

  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Fordonsvård och godshantering
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Hälsa, vård och omsorg
  • Administration, handel och varuhantering

Berzeliusskolan:

  • Samhälle, natur och språk
  • Estetiska verksamheter
  • Individuella program

Vretaskolan:

Vretagymnasiet erbjuder ett gymnasiesärskoleprogram i Landstingets regi inom Djur, Häst, Lantbruk eller Skog.

En del av undervisningen på Berzeliusskolan och Anders Ljungstedts gymnasium är förlagd till en skola som heter Vallaskolan, men det är till Berzeliusskolan och Anders Ljungstedts gymnasium  man ansöker.

Den anpassade gymnasieskolan som skolform

Den anpassade gymnasieskolan är en frivillig fyraårig skolform för ungdomar med utvecklingsstörning. Syftet med anpassade gymnasieskolor är dels att förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier, men också att ge en god grund för personlig utveckling. Som elev i den anpassade gymnasieskolan ska man också få verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Alla elever i den anpassade gymnasieskolan har en egen studieplan. En elev på ett nationellt program kan också läsa ämnesområden från det individuella programmet eller kurser från gymnasieskolan. På samma sätt kan en elev som går ett individuellt program läsa kurser från ett nationellt program.

Ansökan och antagning

Ansökan till anpassade gymnasieskolor görs från vecka 3 fram till den 15 februari.

Omvalsperiod 15 april - 1 maj.

Sökande i Östergötlands län ansöker till anpassade gymnasieskolor via webben www.gymnasiestudera.se.

Du som bor i Östergötlands län kan se ditt slutliga antagningsbesked i juli. Sista dag att svara är den 21 juli. Man kan bara svara en gång.

Reservantagningen startar i början av augusti.