Anpassade gymnasieskolor i Göteborg

Anpassade gymnasieskolor i Göteborg

Förslag på skolor

Burgården gymnasiesärskola

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för språk, samhälle och natur
 • Individuellt program

Plats
Göteborg
 
 
marker
Riksintag

Högsbodal gymnasiesärskola

 • Individuellt program

Plats
Göteborg
 
 
 

Hökegården gymnasiesärkskola

 • Individuella program

Plats
Göteborg
 
 
 

Katrinelund gymnasiesärskola

 • Individuella program

Plats
Göteborg
 
 
 

Landala gymnasiesärskola

 • Individuella program

Plats
Göteborg
 
 
 

Move & Walk Anpassad gymnasieskola

 • Move & Walk Anpassad gymnasieskola

Plats
Göteborg, Stockholm
 
 
marker
Riksintag

Rosenhöjd gymnasiesärskola

 • Individuella program

Plats
Göteborg
 
 
 

Stora Holm gymnasiesärskola

 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för skog, mark och djur
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Plats
Göteborg
 
 
 

Övriga skolor i Göteborg

Anpassade gymnasieskolor i Göteborg

Gymnasiesärskolor i Göteborg - Göteborgsregionen

Anpassade gymnasieskolor i Göteborg - Göteborgsregionen

Hela Göteborgsregionen har ett gemensamt antagningskansli som sköter gymnasieantagningen för 13 medlemskommuner.

Inom Göteborgsregionen finns ett samverkansavtal för anpassade gymnasieskolor. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av den anpassade gymnasieskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter till utbildning med god kvalitet. De kommuner som ingår i avtalet och därmed samverkar är:

 • Ale
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Härryda
 • Kungsbacka
 • Kungälv
 • Lerum
 • Lilla Edet
 • Mölndal
 • Partille
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Öckerö

Samverkansavtalet innebär att varje kommun som anordnar anpassade gymnasieskolor ska ta emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program och särskilda varianter, oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte.

Det betyder att om du bor Lerums kommun, som anordnar programmet för Fastighet, anläggning och byggnation, så har du ändå rätt att börja på samma program på en skola Mölndal. Du får välja vilken skola du vill inom Göteborgsregionen.

Däremot gäller inte avtalet för individuella program. Om det individuella programmet finns i din hemkommun är det alltså där du kan bli förstahandsmottagen och få en garanterad plats på individuella programmet. Men det finns separata överenskommelser mellan kommuner som erbjuder individuella program.

Här kan du läsa mer om de olika skolorna i Göteborgsregionen:
Alströmergymnasiet gymnasiesärskola i Alingsås
Gymnasiesärutbildning inom Göteborgs Stad Utbildning
Move & Walk i Göteborg
Hulebäcksgymnasiet i Härryda
Aranäsgymnasiet i Kungsbacka
Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka
Mimers Hus gymnasium Trekungagymnasiet i Kungälv
Lerums gymnasiesärskola i Lerum
Frejagymnasiet i Mölndal
Partille gymnasium i Partille
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund