Nicolaiskolan gymnasiesärskola
Plats:

Nicolaiskolan gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola i Helsingborg

Nicolaiskolan är en del av Skolstaden Helsingborg. På gymnasiesärskolan antas fyra till sex elever på varje program. Du går i en gymnasieklass i alla ämnen utom svenska, engelska och matematik. Då undervisas du av gymnasielärare och får hjälp av klassassistent, som under hela skoldagen finns till stöd i klassen och på skolan. Du får texter och andra läromedel anpassade efter din kunskapsnivå. Du läser efter gymnasiesärskolans kursplaner och får betyg enligt dessa kriterier.

Programmet för estetisk verksamhet finns för dig som är intresserad av ämnena musik, bild och form eller dans och teater. Eller om du har ett större intresse för att snickra och måla så bör du välja hantverk och produktions programmet.

Program

Estetiska verksamheter

Hantverk och produktion

Recensioner

Snittbetyg: 0

Baseras på 0 recensioner

Det finns inga recensioner skrivna.

Hitta till skolan

Nicolaiskolan gymnasiesärskola

Studiev. 2
252 47 Helsingborg

Tel: 042-10 56 44
www.helsingborg.se