Gymnasiesärskolemässan 2019

Gymnasiesärskolemässan 2019

Den 9 oktober är det dags för den årliga gymnasiesärskolemässan! Mässan äger rum i Fryshuset i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Det här händer på mässan

Mellan klockan 12.00–18.00 ställer ett 20-tal gymnasiesärskolor ut för att visa upp sin verksamhet och svara på frågor för blivande elever. På plats finns också vi på gymnasiesärskola.se, gymnasieantagningen, Habilitering & Hälsa som erbjuder stöd, råd och behandling för personer med funktionsnedsättning och Lärvux Stockholm vuxenutbildning för dig över 20 år med funktionsnedsättning.

Kort om gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är för dig som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och har en utvecklingsstörning eller hjärnskada som gör att du inte klarar kunskapskraven för gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan är en anpassad utbildningsform där du kan få extra hjälp och stöd med dina studier. På gymnasiesärskolan finns nationella program och individuella program, särskilda varianter, riksrekryterande utbildningar och idrottsutbildningar.

Bra att veta inför mässan

Inför mässan kan det vara en bra idé att kolla upp vilka utbildningar som finns och vilka skolor som kommer att vara där. Här kan du ta reda på mer om utbildningarna inom gymnasiesärskolan:

Om programmen i gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolemässan är ett perfekt tillfälle att få mer information om skolorna, ställa frågor och prata med lärare och nuvarande elever!

Här är några av skolorna på mässan