Foucaultgymnasiet satsar på livet efter anpassad gymnasieskola

Emma Rosengren, Rektor på Foucaultgymnasiet

Emma Rosengren arbetar som rektor på Foucaultgymnasiet och blev för en tid sedan uppringd av Myndigheten för Delaktighet (MFD). De hade blivit tipsade om Foucaultgymnasiet sätt att arbeta på för att få ut sina elever i aktivitet efter den anpassade gymnasieskolan.

Emma Rosengren arbetar som rektor på Foucaultgymnasiet sen två och ett halvt år tillbaka. Hon började jobba som lärare 2001 och innan hon tog över som rektor på Foucaultgymnasiet arbetade hon som biträdande rektor på en grundskola. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv varit intresserad av att arbeta med elever som har ett behov av särskilt stöd.

“Jag upptäckte snabbt att jag var bra på att skapa relationer till eleverna och jag blev intresserad av undervisning som är tillgänglig för alla - oavsett förutsättningar”.

- Att se att man kan vara med och verkligen påverka en elevs skolliv - det klickade för mig. Erfarenheten av att ha arbetat med elever med funktionsvariation tidigare är någonting jag tar med mig in i rollen som rektor, säger Emma Rosengren.

Om arbetet på Foucaultgymnasiet

Efter samtalet från MFD reflekterade Emma över vad som gör att skolan sticker ut när det kommer till deras arbete med att få ut sina elever i samhället efter examen.

För elever som går ett nationellt program ställs det högre krav och de förväntas kunna sköta svårare arbeten.

- Vi lägger ner mycket tid på att se till att att de kommer ut på en bra APL (arbetsplatsförlagt lärande). Dessa elever saknar ofta ett nätverk som elever i gymnasieskolan har, och här behöver skolan kompensera mycket, förklarar Emma.

När Emma tog över som rektor satte hon inte upp en strategi för hur de skulle kunna se till att alla deras elever får jobb efter examen. Men hon såg däremot att de behövde utveckla sin APL och se till att alla elever har en givande APL-period som kan hjälpa dem att få jobb i framtiden. Deras arbete för hur de ska bli bättre på att göra sina elever anställningsbara har växt fram successivt.

Dag 1, År 5

Idag jobbar Foucaultgymnasiet efter ledorden “dag 1, år 5”. Detta innebär att första dagen på det femte året, det vill säga examensåret, ska eleverna vara anställningsbara och redo för arbetslivet. Utifrån sina egna förutsättningar ska eleverna vara så självgående som möjligt.

- Under elevens tid i anpassad gymnasieskola ska det inte bara vara fokus på tiden i skolan utan även på livet efter, säger Emma.

Foucaultgymnasiets krav på APL

För att alla elever ska få en så givande APL som möjligt ställer Foucaultgymnasiet vissa krav. Alla elever ska under sin praktiktid ha en handledare som arbetar tillsammans med en yrkeslärare. Det ska vara kopplat till yrket och kusen som APL-läraren har valt ska utföras på APL-platsen. I många fall har Foucaultgymnasiet möjlighet att anpassa sig efter APL-platserna för att det ska fungera med programmål och kursmålen för programmet.

Foucaultgymnasiets strategi

  • Undervisning med tydligt yrkesperspektiv och helhetstänk i teman, ämnesintegrering och värdeskapande lärande.
  • Satsning på studie- och yrkesvägledare som samarbetar tätt med yrkeslärarna.
  • Undervisning som fokuserar på att eleven ska bli så självständig som möjligt. Målbild:  Dag 1, år 5
  • Programråd där Foucaultgymnasiet bjuder in kommunen och privata aktörer för att informera den - ofta dolda - tillgång våra elever är på arbetsplatser.
  • Planeringskonferens med ungdomens nätverk och relevanta myndigheter i år 4.
  • Tätt samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • Arbetsförmedlingen träffar alla treor och fyror varje år i grupp.
  • Gemensamt myndighetsmöte där ungdomarna får träffa representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt LSS, Daglig verksamhet.
  • Folkbildning. Genom att i alla tänkbara sammanhang informera och nätverka för att föra ut budskapet att olikheter är en tillgång och att våra elever är en resurs som fler arbetsplatser bör upptäcka.

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet 

Emma blev uppringd av myndigheten för delaktighet vilket är en kunskapsmyndighet som arbetar inom funktionshinderområdet. Deras mål är att arbeta för att alla ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.