Rocka sockorna!

Rocka sockorna

Därför rockar vi sockorna den 21 mars!

Den 21 mars är det Internationella Downs syndromdagen. Denna dag väljer många att ta på sig olika sockor för att uppmärksamma att människor är olika och att vi alla är lika mycket värda.

Att Internationella Downs syndromdagen, World Down Syndrome Day, uppmärksammas just den 21 mars är ingen slump. Personer med Downs syndrom har tre stycken av kromosom 21. Och dagen infaller alltså den 21/3, årets tredje månad.

Det var Nathea Anemyr som gjorde Rocka sockorna stort i Sverige. Nathea berättar om sig själv på Svenska Downföreningens hemsida:

- Jag är tio år och min storasyster Noelle har downs syndrom. Min syster är annorlunda. Och hon är världens bästa storasyster. Jag är stolt över Noelle, hon är rolig. Jag blir ledsen när jag hör fula ord om andra människor.

Den internationella rocka sockorna-kampanjen som initieras av Down Syndrome International (DSi) heter “Lots of Socks”.

Varför olika sockor?

Sockor är något de flesta har hemma och det är därför enkelt att vara med och rocka sockorna. På så vis kan man på ett lekfullt sätt visa och stå upp för mångfald i samhället och alla människors lika värde. Svenska Downföreningen hoppas också att kampanjen ska kunna öppna upp för fördjupade samtal om hur olikheter berikar och för fördjupade kunskaper. Genom att sprida kunskap om Downs syndrom kan fler bli medvetna om strukturer i samhället som gör att individer och grupper diskrimineras och stängs ute. Genom att tillsammans diskutera och samverka kan man ta tillvara på mångfaldens kvaliteter och styrkor för att uppfylla FN:s allmänna deklaration om Mänskliga rättigheter.

Sedan 2006 finns en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD. Här kan du läsa om CRDP-konventionen i lättläst format. 

Rockar du sockorna? På Instagram finns massor av olika strumpor under hashtaggen #rockasockorna.

KällaSvenska Downföreningen