Ny studie: vad händer efter anpassad gymnasieskola?

Ny studie om vad elever gör efter gymnasiesärskolan

Högskolan i Halmstad har kartlagt drygt tolv tusen före detta elever från anpassad grund- och gymnasieskola för att ta reda på vilken typ av sysselsättning de hamnat i. Studierna visar tvärtemot vad många tror att de flesta inte alls hamnar i daglig verksamhet efter den anpassade gymnasieskolan.

Jessica Arvidsson, doktorand i handikappvetenskap har gjort studien "Särskolan - och sen? Om unga vuxna med gymnasiesärskolebakgrund och övergången till arbetslivet" och berättar i en intervju för Specialpedagogik att mindre än hälften av eleverna i studien finns i daglig verksamhet och en dryg femtedel har arbete. Det är fler än förväntat, men en låg andel om man ser till ungdomar i allmänhet, menar Jessica.

Hon medger att förutsättningarna för att få arbete inte är de samma för elever som gått i anpassad grund- och gymnasieskola och ungdomar i allmänhet, men påpekar att även anpassad gymnasieskola ska förbereda eleverna för arbetslivet och att man därför kan förvänta sig att fler ska få ett arbete efter avslutad utbildning. Jessica Arvidsson menar att skolor måste bli bättre på att samarbeta med Arbetsförmedlingen, bjuda in arbetsgivare och se till att eleverna får komma ut på arbetsplatser.

Lärare uppmanas ta större ansvar för elevernas framtida sysselsättning

För att få till en förändring föreslår Jessica att man på skolorna tar ett kollektivt ansvar för att få fler elever att komma ut i arbetslivet. Och att såväl yrkesvägledare som lärare engagerar sig i det arbetet och att ungdomarna får komma ut på riktiga arbetsplatser så att de inte bara göra praktik i skolans cafeteria.

Studien visar att en fjärdedel av ungdomarna varken arbetar, deltar i daglig verksamhet eller studerar. En ny studie kommer att genomföras för att ta reda på vad som hänt med dessa ungdomar.

Jessica Arvidssons studie är viktig eftersom det tidigare inte gjorts någon liknande studie på elever från anpassad skolform. Anledningen till detta kan åtminstone delvis förklaras av att elever som gått i den anpassade skolformen inte registreras.

   - Det har kanske setts som allt för utpekande och känsligt. Gruppen har därför blivit osynlig i statistiken och riskerar att glömmas bort till exempel vid satsningar mot ungdomsarbetslöshet, säger Jessica till Lärarnas Nyheter.

Källa: Specialpedagogik

Tillbaka till nyheter på Gymnasiesärskola.se

Andra artiklar:


Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Reformen för gymnasiesärskolan utvärderas

Under våren genomför Skolverket en undersökning bland rektorer, huvudmän och beslutsfattare inom gymnasiesärskolan för att utvärdera hur verksamheten fungerat sedan reformen trädde i kraft 2013.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-09

Aspergers syndrom på väg att försvinna

Aspergers syndrom används inte längre i den amerikanska diagnosmanualen DSM-5 som också används i Sverige. Mycket talar för att diagnosen kommer tas bort och att man istället inkluderar tillståndet i autismspektrumtillstånd.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2023-05-25

Svårt att få jobb efter gymnasiesärskolan

De flesta elever som har gått i gymnasiesärskolan får inget jobb efter skolan. Det visar en ny undersökning som Högskolan i Halmstad har gjort. 

Läs mer