Internationella funktionsrättsdagen

Den 3 december firas den Internationella funktionsrättsdagen. Dagen handlar om mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

FN instiftade dagen 1992 och den firas världen över, både i Norden och internationellt. I Sverige står den framtida strategin för funktionshinderpolitiken i fokus på en konferens anordnad av Handikappförbunden. Under dagen diskuteras bland annat hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder i Norden och Europa när det gäller jobbpolitik och delaktighet. 

Liknande debatter pågår i andra länder: 

  • Finland - Temavecka om funktionsnedsättning, där ett av inslagen har titeln: "Se mig, hör mig, möt mig!". 
  • Färöarna - Handikapprådet anordnar ett seminarium om situationen för personer med funktionsnedsättning, anhöriga och om universell utformning. I år handlar det bland annat om tillgänglig turism. 
  • Norge - Tredagarskonferens om universell utformning. 
  • Åland - Handikappförbundet delar ut ett bemötandepris. 
  • Danmark - Debatterar frågan om frivilliga insatser kontra kommunernas ansvar inom funktionshinderfrågor. 

Källa: HejaOlika.se