Gymnasiesärskolemässan 2022

Välkommen på gymnasiesärskolemässan den 26 oktober! Mässan äger rum i Fryshuset i Hammarby Sjöstad, Stockholm och pågår mellan kl. 12.00-18.00. 

Det här händer på mässan

Under gymnasiesärskolemässan är det över 30 olika skolor som ställer ut för att visa upp sin verksamhet och svara på frågor. Här har du som blivande elev eller förälder en möjlighet att få personlig kontakt med skolorna och lärarna. Vi på gymnasiesärskola.se och gymnasieantagningen kommer att finnas på plats för stöd och råd. 

Kort om gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är för dig som har en utvecklingsstörning eller hjärnskada och har slutat grundskolan eller grundsärskolan. Särskoleverksamheten är en anpassad utbildningsform där du kan få extra stöd med dina studier.  

Nästa år sker en förändring för gymnasiesärskolan, nämligen ett namnbyte. Från och med den 2 juli 2023 kommer gymnasiesärskolan istället heta anpassad gymnasieskola. 

Bra att veta inför mässan 

Inför mässan kan det vara en bra idé att kolla upp vilka utbildningar som finns och vilka skolor som kommer att vara där. Du kan ta reda på mer om utbildningarna inom gymnasiesärskolan här:

Om programmen 

Här är några av skolorna på mässan

Se alla utställare här.

Magnus Jarnlo, ansvarig för mässan och programrektor för fryshusets gymnasiesärskola; Estetiska verksamheter, säger:

Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset gymnasium är en uppskattad och värdefull insats som vi arrangerat årligen i vår arena. Fryshuset gymnasium har under tid sett att det finns ett behov av en mötesplats, där både besökare och utställare på ett enkelt och roligt sätt får möjlighet att skapa kontakt med varandra inför gymnasievalet.

Med den ambitionen vill vi att mässans syfte ska vara att skapa en tillgänglig mötesplats för både skolor och blivande elever. 

Fryshuset arbetar ständigt för att stärka ungas möjligheter, vilket självklart även är en del i arbetet med vår gymnasiesärskolemässa.