Välja skola utan vårdnadshavares tillåtelse - Forum

2021-12-09 16:17   Veronica Larsson

Hej. Får en elev på grundsärskolan välja en skola som går att pendla till , utan vårdnadshavarens tillåtelse?


RE: Välja skola utan vårdnadshavares tillåtelse
2022-02-12 19:01   Petra Öster

Hej,

Rent generellt så har man rätt att välja gymnasieprogram och skola själv men  prata med vårdnadshavare om ditt val då det kan ha konsekvenser för dem också. Det kanske till exempel blir en extra kostnad för dem och det behöver du diskutera med dem. 

Vänligen/ Petra,SYV