vad är det här för hemsida? - Forum

2016-05-23 11:27   peter
jag skulle vilja veta vem som står bakom denna hemsida och vem som den vänder sig till?

RE: vad är det här för hemsida?
2016-05-23 11:39   Madeleine på Gymnasiesärskola.se
Hej Peter!

Jag heter Madeleine och jobbar som projektledare och kommunikatör på Gymnasiesärskola.se. Jag jobbar också på Gymnasium.se som är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor, och som funnits sedan 2006. Vi bestämde oss för att starta en ny enkel och anpassad hemsida för personer som söker information om gymnasiesärskolan, eftersom vi märkte av ett behov i särskolans målgrupp att få samlad information om alla gymnasiesärskolor. Gymnasiesärskola.se startade sommaren 2015 och hjälper personer som söker på internet att få information om alla gymnasiesärskolor och om alla gymnasiesärskolans program. Man kan också ställa frågor till vår studie- och yrkesvägledare Anders och läsa om ansökan, skolskjuts, utvecklingsstörning, vad som händer efter gymnasiesärskolan och mycket annat. Du kan läsa mer om vilka vi är här: http://gymnasiesarskola.se/om-oss/

Där finns också våra kontaktuppgifter så har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss så förklarar vi gärna mer!

Vänliga hälsningar,
Madeleine