Skolskjuts - Forum

2019-04-15 09:17   Lise-Lotte

Jag undrar om Magelungens gymnasium vid Danvikstull är en gymnasiesärskola? Vi har sökt färdtjänst och fått avslag...ska vi söka skolskjuts?


RE: Skolskjuts
2019-04-15 13:26   Petra Öster

Hej,

Magelungens Gymnasium Danvikstull är inte en gymnasiesärskola men den finns till för elever i behov av omfattande särskilt stöd. Är det en gymnasiesärskola ni vill ha är det alltså inte denna ni ska söka. Angående färdtjänst är det bra om ni kan höra av er och fråga vad beslutet om avslag beror på. Om skolskjuts är ett alternativ så kan ni söka om det istället. Men hör av er till er kommun så ni får veta vad som gäller för er.

Lycka till!