Skolskjuts - Forum

2015-06-10 09:39   Peter Andersson
Min dotter bor hemma men ska börja gymnasiesärskola i höst. Hur fungerar det med skolskjuts?

RE: Skolskjuts
2015-06-16 14:47   Carin
Hej Peter,
Ska din dotter gå i gymnasiesärskola som drivs av en kommun eller ett landsting har hon rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen om det behövs. Kommunen kan ibland också bevilja skolskjuts även som elever som går i fristående skolor.

En elev som går i gymnasiesärskola i en annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i kommunen. Den kommunen som anordnar utbildningen har ansvaret att anordna skolskjuts. Gör en ansökan till din kommun när du du vet vilken skola din dotter ska gå i.

Vänliga hälsningar,
Carin, Gymnasiesärskola.se