praktik - Forum

2018-11-14 14:06   AM

Hej! Jag har en son som går sitt tredje år inom gymnasiesärskola, han går vaktmästeri, hans första praktik är förlagd på en dagligverksamhet. Något som han inte var informerad om att det är. Är det ok att förlägga en praktik på dagligverksamhet? Han har atypisk Autism och en utvecklingsnedsättning.


RE: praktik
2018-11-14 17:16   Petra Öster

Hej,

För anställda under 18 år finns speciella bestämmelser i arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. De handlar om att en minderårig inte får utföra riskfyllda arbetsuppgifter. Några andra regler för praktiken finns inte direkt men det är ju konstigt om skolan inte har varit tydliga med vilka praktikplatser som de kan erbjuda och inte. Bara själva skolan kan svara på om hur de har tänkt och de följer högst troligen reglerna för vad man får göra. Men ha en diskussion med skolan om möjligheterna att byta praktikplats.

Lycka till!