Nekad - Forum

2015-06-24 10:57   Ledsen mamma

Min son har just gått ut nian. Han har beslut på att han har rätt att söka gymnasiesärskola. Han ville själv läsa ett nationellt program, men kommunen nekade honom det. De menar att han måste läsa ett individuellt program. Han har redan nått målen för gymnasiesärskolans individuell program, men det tycker inte kommunen spelar någon roll för de kan ju alltid höja kraven. Han är ledsen och förstår inte varför han inte får gå på det program han vill. Är det rätt av kommunen att neka honom ett nationellt program i gymnasiesärskolan?


RE: Nekad
2015-06-29 11:07   Jonas Monsén
, Utvecklingsledare och Speciallärare Fryshuset Gymnasiesärskola

Tråkigt att du och din son upplever att kommunen har nekat din son någonting.

Skollagen är väldigt tydlig och säger att det är hemkommunen som gör bedömningen om en elev ska läsa ett individuellt eller nationellt program i gymnasiesärskolan. Sedan kan rektorn på gymnasiesärskolan besluta att eleven kan läsa en kombination av individuellt och nationellt program.

Hoppas att detta kan hjälpa er något
Jonas Monsén
Utvecklingsledare och Speciallärare Fryshuset Gymnasiesärskola

Jag bifogar lagtexterna nedan.

Skollagen 19 kap 15 § Rektorn får besluta att en elev på ett individuellt program ska läsa
en kombination av ämnen enligt 3 § och ämnesområden enligt 14 §, om
eleven har förutsättningar för det. Ett sådant beslut ska framgå av
elevens individuella studieplan. Lag (2012:109).


Beslut om mottagande
19 kap 29 §

Hemkommunen ska göra en bedömning av om en ungdom som har sökt
till ett individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen
på ett nationellt program. Om hemkommunen bedömer att den sökande
inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program, ska den sökande tas emot på ett individuellt program. Om
hemkommunen bedömer att den sökande har förutsättningar att följa
undervisningen på ett nationellt program, ska kommunen bereda honom
eller henne tillfälle att så snart som möjligt söka till nationella program
som anordnas av hemkommunen. Lag (2012:109).