Måste man gå på IP i hemkommunen? - Forum

2017-05-11 09:36   Erika

Dottern ska börja i gymnasiesärskolan och det är individuellt program som gäller tyvärr. Vi har fått information om att om hon hade gått ett nationellt program hade hon fått välja vilken skola hon ville gå på inom hela västra götalandsregionen. Men om det är IP måste hon gå i hemkommunen sägs det. Kan det stämma, det verkar ju väldigt diskriminerande? Saken är den att dottern har behov av viss typ av alternativ kommunikation och i grundskolan fungerade det inte, bl.a. eftersom personalen inte lärde sig hur hon kommunicerar. När hon skulle börja årskurs 3 bytte vi därför, tack vare det fria skolvalet, till skola i grannkommunen, där det fungerat bra. Verkar konstigt att man ska vara livegen när det gäller gymnasiet. Jag är rädd att dotterns behov inte kommer att tillgodoses i hemkommunen. Måste vi flytta då?


RE: Måste man gå på IP i hemkommunen?
2017-05-14 20:56   Aranja Abdullah

Hej, 

Tråkigt att höra om hur det har blivit! När det gäller ansökan och mottagning till gymnasiesärskolan för individuellt program kan det oftast vara möjligt att läsa utbildningen i en annan kommun om hemkommunen och den mottagande kommunen kan komma överens om ersättning för utbildningen. Om man vill läsa individuellt program i en annan kommun brukar det vara hemkommunen som måste betala för utbildningen och om hemkommunen går med på det borde din dotter kunna söka till en annan skola. Även om det är en fristående skola måste kommunen gå med på att betala för utbildningen till huvudmannen. Detta kan se lite olika ut från kommun till kommun, därför skulle jag tipsa er att prata med den ansvarige för detta i er kommun och se om det finns en chans att de går med på att betala, eller gå via rektorn eller studie- och yrkesvägledaren på hennes nuvarande skola som kan hjälpa er vidare. Jag hoppas detta löser sig för henne! 

Lycka till! /Aranja, SYV


RE: Måste man gå på IP i hemkommunen?
2018-09-27 20:19   Lena, Adams mamma

Hej! Jag är mycket intresserad av att höra hur det har gått för er! Vi står i för gymnasieval, särskola, IP till hösten 2019. Vi vill inte ha den skola som kommunen hänvisar till men de säger blankt nej till att ge skolpeng till en skola utanför kommunen.
Vilken möjlighet har vi att söka ett nationellt program, för att få rätt skola, fast han eg bör gå IP?
Jag är oxå inne på att vi måste flytta. Och det känns väldigt diskriminerande.