Läsa upp betyg - Forum

2023-04-24 07:43   Kini

Om man har gått på särskolan har man rätt att läsa upp sina betyg på Komvux, så man kan söka in till högskolan sen? Eller blir man nekad att söka för att man gått gymnasiesärskola.


RE: Läsa upp betyg
2023-05-02 10:54   Petra Öster

Hej,

När en person söker till vuxenutbildningen, har personen rätt att få en individuell bedömning av sina förutsättningar och kunskaper. Så man har absolut rätt att söka men sedan så är det upp till bedömningen om man kommer in eller inte. Man måste få bedömningen att man kan tillgodogöra sig utbildningen man söker.

Lycka till! /Petra,SYV