Kan elev omvandla betyg? - Forum

2018-10-03 13:20   LISBET

Vi kanske får en elev till vårt IMYRK (inte gymnasiesärskola) som har fått betyg från gymnasiesärskola i Religionskunskap 1 och Samhällskunskap 1, kan eleven omvandla de betygen till gymnasieskolans betyg?


RE: Kan elev omvandla betyg?
2018-10-04 07:18   Petra Öster

Hej,

På gymnasiesärskolan går det att läsa kurser från de nationella gymnasieprogrammen och om eleven har gjort de så ska det gå att tillgodoräkna. Det är rektorn som då ska gör den bedömningen. För vidare hjälp så kan man kontakta Skolverkets upplysningstjänst. 

Lycka till! /Petra,SYV