invandrare elev som har gått grundsärskola i Italien - Forum

2017-04-08 15:54   Anna

Min mans syster ska flytta till Sverige och hon är 18 år gammal. Hon har gått på en grundsärskola i Italien. Har hon rättighet att komma in i Gymnasiesärskola om hon är folkbokföring i Sverige.Vem kan jag / hennes innehavare ta kontakt med om hon har den rättigheten. MVH Anna


RE: invandrare elev som har gått grundsärskola i Italien
2017-04-10 16:51   Aranja Abdullah

Hej Anna, 

På Skolverkets hemsida och i denna broschyr: 
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation _xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3164.pdf%3Fk%3D3164 står det att elever har rätt att starta sin utbildning senast det första kalenderhalvåret de fyller 20, detta om de har uppehållstillstånd i Sverige. För asylsökande är det 18 år. Om hon får uppehållstillstånd kan hon alltså söka till gymnasiet. Om hon inte har papper på att hon har gått igenom en utredning för att läsa på grundsärskolan (som hon gjorde i Italien) kan hon behöva göra en utredning, eller någon form av komplettering, innan hon kan fortsätta till gymnasiesärskola. Här kan ni läsa om mottagande i särskolan: https://www.skolverket.se/regelverk/allmanna-rad/allmanna-rad-mottagande-i-sarskolan-1.202383. Ni kan prata med den ansvarige för detta i er kommun eller den kommun hon ev. kommer flytta till för att se vad ni kan behöva göra. Det är kommunen som tar beslut som dessa. 

Lycka till! /Aranja, SYV