Integrerad Särskoleelev i "vanligt" gymnasie? - Forum

2023-09-10 10:16   Ant

Hej om man är integrerad Särskoleelev kan man gå vanlig gymnasium och få extra stöd


RE: Integrerad Särskoleelev i "vanligt" gymnasie?
2023-09-11 10:50   Petra Öster

Hej,

Så här skriver Skolverket: "För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns ingen reglering i skollagen som stödjer möjligheten att integrera elever. Det finns däremot flera möjligheter till samverkan mellan dessa skolformer. Det finns dock inget som hindrar att en elev som är mottagen i gymnasiesärskolan genomför sin utbildning genom samverkan mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan." 

Så jag rekommenderar att du pratar med din skola eller blivande skola om detta så du får ett svar på hur det kan se ut i ditt fall. Jag kan nämligen inte ge dig ett allmängiltigt svar på dne frågan.

Lycka till! /Petra, SYV