Integrerad Särskoleelev i "vanligt" gymnasie? - Forum

2022-01-25 10:26   Martin

Hej! Min dotter har väldigt lindring IF och hon har gått i vanlig grundskola åk 1-8 och integrerat i samma skola/klass sedan hon fick diagnosen (höstterminen åk 8). Det är framförallt inlärningsmässigt hennes svårigheter visar sig. Hon fungerar socialt och emotionellt på ett sätt som gör att hon har svårt att identifiera sig med de ungdomar som går i Särskolan/Särgymnasiet idag. Vi undrar om det finns möjlighet att gå i vanliga gymnasiet men särskoleintegrerat precis som hon har gjort i grundskolan?


RE: Integrerad Särskoleelev i "vanligt" gymnasie?
2022-02-12 19:29   Petra Öster

Hej,

Om ett barn ska gå i särskola bestäms av myndigheterna. Beslut ska fattas på välgrundade underlag och vårdnadshavarna ska ha insyn i processen. Kommunen där eleven bor ser till att det görs en så kallad målgruppstillhörighet. Om utredningen inte visar att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp får eleven istället gå på en gymnasieskola, men då ska skolsituationen anpassas efter elevens förutsättningar.

Vänliga hälsningar / Petra,SYV


RE: Integrerad Särskoleelev i "vanligt" gymnasie?
2022-02-28 15:19   Tryggheten

Det är inte någon myndighet som bestämmer om eleven ska gå i gymnasiesärskola eller ej. Skolformer är frivillig och kan ses som en möjlighet till vidareutveckling men det är eleven själv som kan välja vilken skolform som passar. Elev med IF och icke godkända betyg i grundskola kan även söka IM-programmet istället för gymnasiesärskola.