Inskriven på gymnasiesärskolan men vill läsa på treårigt program - Forum

2018-09-16 20:29   Andersson

Hej! Undrar hur det fungerar om en elev som är inskriven på särskolan, men fick betyg i några ämnen i vanliga grundskolan när hen gick ut 9:an (engelska och några praktiska ämnen), vill gå på ett treårigt program? Har man rätt att få gå där? Troligen blir hen inte godkänd i så många kurser men vill så gärna testa ett "vanligt" program.


RE: Inskriven på gymnasiesärskolan men vill läsa på treårigt program
2018-09-17 09:17   Petra Öster

Hej,

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

Möjligen kan Introduktionsprogrammet vara ett alternativ för att bli behörig till gymnasiet. Introduktionsprogrammet har olika inriktningar som har olika mål och behörighetskrav. För att veta vilket av inriktningarna som skulle kunna vara aktuell bör man prata med sin studie-och yrkesvägledare i skolan. Men om man har fått bedömningen att man ska gå särskolan tror jag att det kan vara svårt och kanske inte att rekommendera att byta tillbaka. Men prata gärna om det med den person som har gjort bedömningen om att hen ska gå i särskola. 

Lycka till! /Petra,SYV


RE: Inskriven på gymnasiesärskolan men vill läsa på treårigt program
2021-10-12 14:44   Henok

Kan jag gå i ett treårigt program om jag är inskriven i gymnasiesärskolan?


RE: RE: Inskriven på gymnasiesärskolan men vill läsa på treårigt program
2022-02-12 18:47   Petra Öster

Hej,

Alla program i gymnaisesärskolan är 4-åriga

Vänligen/ Petra,SYV